Avtal med Lydmar, Strandvägen 1 och Bianchi Café

Tack vare ett partnerskap med säkerhetsspecialisten Raphael Cameron (Rph Linc) har vi nu fått avtal med såväl Lydmar Hotel, Strandvägen 1 och Bianchi Café. Avtalet omfattar design, utveckling och underhåll av IT-infrastrukturen, men också daglig support till medarbetarna. Vårt uppdrag är att tillsammans med Raphael skapa en stabil, fungerande och säker IT-miljö för såväl gäster som medarbetare. Vi arbetar också tillsammans i projekt såsom den nyligen genomförda flytten av Bianchi Café till nya fina lokaler.

Raphael kommenterar partnerskapet så här; ”Tillsammans kan vi erbjuda kunderna lösningar som täcker hela IT-infrastrukturen och samtidigt ta ett stort ansvar för den teknikburna säkerheten hos kunderna.”