Personuppgiftspolicy

Senast uppdaterad: 2018-01-24

Denna personuppgiftspolicy förklarar hur LTC Service AB, organisationsnummer 559082-9866, (”LTC”, ”vi” eller ”oss”) som personuppgiftsansvarig behandlar dina personuppgifter. Personuppgifter kan komma att samlas in i samband med att LTC tillhandahåller sina tjänster som bland annat innefattar IT-konsulttjänster, IT-tjänster, support, webshop samt hemsida (”Tjänster”).

LTC kan som ett led i tillhandahållandet av Tjänsterna komma att samla in och behandla dina uppgifter om du använder någon av tjänsterna eller är anställd hos ett bolag som använder tjänsterna. Denna personuppgiftspolicy avser att informera dig om hur vi samlar in, använder och skyddar dina personuppgifter och även beskriver dina rättigheter och möjligheter att exempelvis begära registerutdrag. Genom att använda Tjänsterna eller skicka oss personuppgifter godkänner du denna personuppgiftspolicy samt vår behandling av dina personuppgifter.

LTC kommer enbart samla in och behandla personuppgifter i enlighet med personuppgiftslagen (1998:204) eller dataskyddsförordningen (EU 2016/679) (tillsammans ”Gällande Lagstiftning”), som gäller vid tidpunkten för behandlingen. Personuppgiftspolicyn

INSAMLING AV PERSONUPPGIFTER
Vi samlar in personuppgifter från dig och från tredjeparter (såsom det bolag som du är anställd av) när vi tillhandahåller Tjänsterna.

Personuppgifter vi samlar in:

Person- och kontaktuppgifter: namn, e-postadress och mobiltelefonnummer, etc.

Enhetsinformation: IP-adress, språkinställningar, webbläsarinställningar, tidszon, operativsystem, plattform och skärmupplösning.

Geografisk information: din geografiska placering.

Personuppgifter du ger oss:

I samband med att du kontaktar LTC kan du komma att lämna ytterligare personuppgifter till oss och vi kan också behöva efterfråga ytterligare personuppgifter av dig men endast sådan som vi anser nödvändiga för att besvara din fråga, hantera ditt supportärende eller på annat sätt hjälpa dig med det du efterfrågar.

HUR VI ANVÄNDER DINA PERSONUPPGIFTER
Tillhandahålla Tjänsterna. Vi behandlar personuppgifter för att tillhandahålla och förbättra våra Tjänster samt uppfylla våra åtaganden gentemot dig. LTC behandlar personuppgifter för följande ändamål och baserat på följande lagliga grunder.

 

Syfte med behandlingen Laglig grund för behandlingen Lagringstid
För att administrera en beställning. För att kunna fullgöra våra kontraktuella åtaganden gentemot dig. I enlighet med svenska bokföringsregler, vilket innebär sju år.
För att tillhandahålla en beställd tjänst. För att kunna fullgöra våra kontraktuella åtaganden gentemot dig. I tre år efter levererad tjänst.
För att tillhandahålla support För att kunna fullgöra våra kontraktuella åtaganden gentemot dig. Ett år efter avslutat supportärende.
För att säkerställa att innehåll presenteras effektivt för dig på din dator eller i annan utrustning. Andra berättigade intressen. Så länge webbsessionen pågår.
För att förbättra våra tjänster och för affärsutveckling. Andra berättigade intressen. Tre år från insamlingen.
För att följa tillämplig lagstiftning såsom bokföringslagslagen. För att följa tillämplig lagstiftning. I enlighet med svenska bokföringsregler, vilket innebär 3 eller 7 år beroende på uppgiftstyp.

 

Kommunicera med dig. LTC kan också komma att använda dina personuppgifter för att kommunicera relevant information gällande våra Tjänster. Om du inte vill motta sådan kommunikation är du välkommen att maila till info@ltcs.se.

UTLÄMNING AV PERSONUPPGIFTER
När vi tillhandahåller våra Tjänster kan vi komma att överföra eller dela dina personuppgifter med utvalda tredje parter. Dessa tredje parter är begränsade enligt lag eller avtal från att använda personuppgifterna för andra ändamål än de som personuppgifterna delades för. Vi vidtar alla rimliga juridiska, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att dina personuppgifter behandlas säkert och med adekvat skyddsnivå när de överförs till eller delas med sådana utvalda tredje parter.

Vi använder följande underleverantörer eller kategorier av underleverantörer för att tillhandahålla delar av eller vissa av våra Tjänster till dig:

Lagringstjänst, som tillhandahåller lagringstjänster för våra Tjänster;
CRM-tjänst, för att administrera kundrelationer;
E-mailtjänst, tillhandahåller e-mailtjänst;
Analystjänst, för att analysera besökare på vår hemsida;
Spamfiltertjänst, tjänst för att filtrera inkommande e-mails.

Vi lämnar vidare ut nödvändiga personuppgifter till myndigheter som polis, skattemyndigheter eller andra myndigheter om vi är skyldiga enligt lag eller du har kommit överens om det. Ett exempel på lagligt obligatorisk delning är i syfte att bekämpa penningtvätt och finansiering mot terrorism.

Om vi ​​säljer eller köper något företag eller tillgångar kan vi lämna ut dina personuppgifter till den potentiella säljaren eller köparen av sådan verksamhet eller tillgångar. Om vi ​​förvärvas av tredje part, kan också personuppgifter om våra kunder lämnas ut.

COOKIES
Vi använder oss av cookies (kakor) när du besöker vår hemsida för att förbättra och underlätta användarupplevelsen genom att spara dina inställningar samt för statiska ändamål. En cookie är en liten textfil som innehåller information som sparas på din dator. Vi använder två sorters cookies, sessioncookies som försvinner när din webbläsare stängs och permanenta cookies som försvinner efter att giltighetstiden gått ut.

Om du inte accepterar cookies kan du justera dina webbläsarinställningar till att inte acceptera cookies (inaktivering) eller till att upplysa dig när en cookie används. Vänligen notera att inaktivering av cookies kan leda till att vissa funktioner inte fungerar som avsett.

VAR BEHANDLAR VI DINA PERSONUPPGIFTER?
För närvarande behandlas och lagras alla personuppgifter inom EU/EES.

DINA RÄTTIGHETER TILL TILLGÅNG, RÄTTELSE OCH RADERING
Rätt till registerutdrag: Du har rätt att en gång per kalenderår utan kostnad ta del av ett registerutdrag över dina personuppgifter som vi lagrar och behandlar. Din begäran måste skickas in skriftligen till oss och ha din underskrift.

Rätt till rättelse. Du har rätt att korrigera felaktig eller inkomplett information om dig själv.

Dataportabilitet. När det gäller personuppgifter som du har lämnat till oss har du rätt att begära överflyttning till annan leverantör. Kontakta oss om du vill ha hjälp med detta.

Avaktivering och radering av användarkonto (Rätten att bli bortglömd).
Du har rätt att motsätta dig vår behandling av dina personuppgifter. Konsekvensen av detta kan bli att du inte längre kan använda tjänsten. Om du vill radera ditt användarkonto, vänligen kontakta oss enligt kontaktuppgifterna nedan.

Säkerhet
Säkerhet är viktigt för oss och vi vidtar adekvata tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att säkerställa att dina personuppgifter inte kan missbrukas, förloras eller förfogas över av obehöriga i samband med att du anlitar oss, använder våra tjänster eller besöker vår hemsida.

ÄNDRINGAR I PERSONUPPGIFTSPOLICYN
Alla ändringar i denna personuppgiftspolicy kommer att offentliggöras på vår webbsida. Vänligen besök vår webbsida regelbundet för att hålla dig underrättad om eventuella förändringar.

KONTAKTUPPGIFTER
Om du har några frågor rörande denna personuppgiftspolicy eller vår behandling av personuppgifter kan du kontakta oss på +46 (0)8 16 03 30, info@ltcs.se eller Tegnérgatan 34, 113 59 Stockholm.

Är du missnöjd med hur vi behandlar dina personuppgifter kan du vända dig till Datainspektionen, +46 8 657 61 00, datainspektionen@datainspektion.se, box 8114, 104 20 Stockholm.