Ehn & Land väljer LTC

I förra veckan fick vi ytterligare en bekräftelse på att vi är på väg till en ny nivå. Ehn & Land, som är en ledande leverantör av verktyg och maskiner till verkstadsindustrin, valde då att teckna avtal med oss på LTC. Avtalet omfattar bland annat att centrala system flyttas in i vår tjänsteproduktion. Vår huvuduppgift är att säkerställa systemens tillgänglighet och kapacitet, men också att skydda den affärsinformation som behandlas i dessa.

Björn Karåker, Vice VD på Ehn & Land kommenterar avtalet så här; ”Vi känner oss trygga i att lägga över ansvaret för våra system på LTC. Vi har goda erfarenheter av dem sedan tidigare och vet vad vi får.”