LTC blir stödföretag till From One To Another

LTC kan med glädje och stolthet berätta att vi gått in som stödföretag till föreningen From One To Another. From One To Another är en ideell, icke-vinstdrivande förening. Föreningens verksamhet bygger på insamling och opinionsbildning via privat- och företagsgåvor. De insamlade pengarna omsätts till gymnasiestipendier till flickor och etablering och drift av kvinnocenter i Kenya.

Johan, VD på LTC, kommenterar samarbetet så här:

”Vårt samarbete med From One To Another är en viktig komponent i strävan att bygga en bra företagskultur. LTC ska vara en arbetsgivare som visar omtanke om såväl personal, kunder och omvärld. Att stödja From One To Another i deras ovärderliga arbete för flickor och kvinnor i Kenya är ett bra sätt att ta ambitionen om att visa omtanke till konkret handling.”

Läs gärna mer om From One To Another på www.fromonetoanother.se