LTC medarbetare diplomerade inom GDPR

Vi förstod tidigt att nya Dataskyddsförordningen (GDPR) skulle ha stor påverkan på alla företag och i synnerhet på  IT-branschen. Under 2017 investerade vi därför i en gedigen utbildning för två av våra medarbetare inom området. Våra medarbetare har under 12 månader genomgått 6st halvdags-workshops innehållande såväl juridik, process och IT. Mer konkret har de bland annat fått lära sig; kartläggning med GAP-analys, incidenthantering, Privacy by design och Privacy Impact Assessment.

Johan, VD på LTC, kommenterar diplomeringen så här; När nu utbildningen är klar, så är jag glad att vi investerade ordentligt i detta. Det hade varit så mycket jobbigare att blicka framåt om vi tagit lätt på frågan. Nu känner vi oss väl rustade för den 25:e maj när lagen träder i kraft.