LTC värd för välbesökt GDPR-seminarie

Torsdagen den 19:e oktober var vi på LTC värdar för ett välbesökt och uppskattat GDPR-seminarie på Berns Salonger. GDPR kommer att kräva betydligt mer av företagen än den nu gällande personuppgiftslagen. Alla företag hanterar personuppgifter i någon utsträckning och GDPR medför att företagen behöver genomföra anpassningar och förändringar i sitt sätt att hantera dessa. De förändringarna som behöver genomföras omfattar såväl juridik, teknik som processer, ledning och styrning.

Vi på LTC har tagit frågan på stort allvar och har bland annat investerat i omfattande utbildning av vår personal. Det genomförda GDPR-seminariet syftade dels till att dela med oss av kunskap till våra kunder, men också visa på hur ambitöst och seriöst vi tar oss an frågan.

LTC genomförde seminariet tillsammans med advokatfirman EdmarLaw och feedbacken från kunderna efteråt har varit odelat positiv. Vi fortsätter nu att arbeta vidare internt på LTC för att vara redo när lagen träder i kraft, men vi kommer självklart också stödja våra kunder i det arbete som krävs hos dem.