Vi upplever kraftig medvind i bolaget

Jag har varit ombord som VD för LTC i drygt sex månader. När jag bestämde mig för att sammanfatta upplevelsen av den första tiden i bolaget, så var den första tanken att skriva en text om hur mycket vi växer och inom vilka områden. Jag valde att göra något annat.

Så här är det. Våra åtta första månader har präglats av framgångar och goda resultat, men det är inte det som gör mig mest glad. Det som bringar mig mest glädje och stolthet är snarare den kultur vi börjat bygga i bolaget.

Det jag ser växa fram är en företagskultur som präglas av hög grad av hjälpsamhet, samverkan och engagemang. Förutom att mina medarbetare gör ett fantastiskt jobb i att förebygga och lösa komplexa IT-problem hos våra kunder, så tar de sig också tiden att hjälpa varandra och dela med sig av kunskap. Det har gett resultat i form av att flera medarbetare tagit stora kliv kompetensmässigt. Jag har också fått uppleva en mängd lovord från kunder och flera rekommendationer från dem till företag som vi inte gör affärer med idag. En minst sagt positiv utveckling.

Före sommaren passade vi på att förstärka verksamheten med ytterligare två teknikkonsulter. Min förhoppning är att vi fortsätter att attrahera de talanger inom IT-infrastruktur som söker och prioriterar kompetensutveckling. Mitt löfte är att göra det jag kan för att fortsätta byggandet av en företagskultur som tillåter och uppmuntrar det.

Nu ser jag fram emot en kallare årstid där mina medarbetare och våra kunder står för värmen.

//Johan