Myrorna väljer LTC för att stärka IT-funktionen

Myrorna är mitt uppe i arbetet att utveckla och förverkliga sin digitaliseringsstrategi. Det kommer i sin tur ställa högre krav på IT-funktionen och dess förmåga att snabbt anpassa sig till nya krav från verksamheten. Därför har Myrorna valt att teckna avtal med LTC. Avtalet omfattar ansvar för drift och underhåll av alla IT-system, både de som finns på plats och de som levereras i form av hosting- och molntjänster. I detta ingår att LTC ska se över och förbättra säkerhet och flexibilitet i IT-plattformen samtidigt som verksamheten får tillgång till de applikationer de behöver idag och imorgon. LTC sköter också supporten till alla användare och verksamhetsområden (huvudkontor, butik och produktion) för Myrorna.

Caroline Andermatt, VD på Myrorna, kommenterar samarbetet så här; Vi har arbetat med LTC i några månader nu och jag kan redan se stora förbättringar, framför allt i hur personalen upplever supporten. LTC kommer att genomföra ett antal förbättringsprojekt de närmsta 6-9 månaderna, vilket kommer att ge oss än bättre förutsättningar att utveckla verksamheten men också underlätta det dagliga arbetet för oss.

Kort om Myrorna

Myrorna är Sveriges största och mest välkända butikskedja som säljer second hand med butiker över hela landet. Vi är störst när det gäller att samla in kläder och prylar som kan återanvändas. Verksamheten fungerar som vilken butikskedja som helst. Med budget, krav på försäljning och ekonomiskt överskott. Men ändå skiljer vi oss från andra eftersom vårt ekonomiska överskott från försäljningen går till Frälsningsarméns sociala arbete i Sverige.

Kort om LTC

LTC är ett Stockholmsbaserat IT-tjänstebolag i snabb tillväxt. LTC finns till för de små och medelstora företag som prioriterar säkerhet och efterfrågar ett helhetsansvar för en väl fungerande IT-funktion.