Rönneberga väljer LTC som IT-partner

Rönneberga, som är en havsnära konferensanläggning på Lidingö med stora konferensmöjligheter och hotellboende, har valt LTC som IT-partner. Huvuduppdraget för LTC på Rönneberga är att skapa en stabil och säker IT-infrastruktur som underlättar arbetet för personalen, men som också erbjuder bra digitala möjligheter för såväl konferens- som hotellgäster. Förutom att arbeta tillsammans med Rönneberga i förbättringsprojekt så omfattar avtalet support såväl på dag- som kvällstid och ett helhetsansvar för att verksamheten har fungerande IT-system.

Robert Hansson, Drift och IT-chef på Rönneberga konferens kommenterar avtalet så här; ” Våra hotell- och konferensgäster ställer höga krav på IT och vi inser vikten av att investera i en modern och väl fungerande IT-miljö. Vi har arbetat tillsammans med LTC i några månader nu och är väldigt nöjda med hur samarbetet startat.”

Kort om Rönneberga

Rönneberga är en konferensanläggning i natursköna omgivningar på Lidingö, 20 minuter från Stockholm. På Elfviks udde, med Stockholms inlopp som bakgrund, har det anordnats konferenser, kurser och fester i årtionden.

Kort om LTC

LTC är ett Stockholmsbaserat IT-tjänstebolag i snabb tillväxt. LTC finns till för de små och medelstora företag som prioriterar säkerhet och efterfrågar ett helhetsansvar för en väl fungerande IT-funktion.