Smiling Faces sprider glädje hos LTC

Smiling Faces sprider glädje på en mängd arbetsplatser genom att förgylla pausen med bland annat kaffe, frukt och vatten. Nu har de glatt även oss genom att välja oss som helhetspartner inom IT-infrastruktur. Vårt huvuduppdrag är att skydda deras affärsinformation och säkerställa att kapaciteten för de olika affärssystemen följer med i den tillväxt som de har.

Anders Sjögren, VD på Smiling Faces kommenterar samarbetet så här; ”Vi vill med det här säkerställa att IT går hand i hand med vår utveckling. Genom att köpa en kapacitetstjänst istället för att investera i utrustning, så kan vi öka takten utan att våra medarbetare upplever tröghet i systemen.”