Stolthet är ordet för dagen

Vi är nu inne på den fjärde månaden med påverkan av Covid-19. I mars när det gick att förstå omfattningen av denna kris, så var det svårt att tänka positivt. Initialt funderade vi enbart på vad vi kunde dra ned på, men efter ett tag bestämde vi oss för att satsa offensivt.

I slutet av mars sjösatte vi en offensiv plan innehållande två huvudkomponenter. För det första skulle vi behålla all personal på 100 % och använda den tid som frigjorts till att stötta kunderna i den omställning de behövde göra. Vi skulle absolut inte riskera en försämrad servicenivå till våra kunder.

För det andra skulle vi genomföra betydligt fler möten (on-line) med potentiella kunder, än vad vi normalt mäktar med.

Efter fyra månader med Covid-19 kan vi blicka tillbaka på det vi uppnått och konstatera att vi gjorde ett klokt vägval. Vi vet inte hur länge krisen består, men däremot vet vi att LTC kommer ut från det här än starkare. Jag är stolt över att vi vågade vara offensiva och att mina fantastiska medarbetare klarat av att leverera i denna speciella situation.

/Johan Söderström, VD, LTC Services AB