LTC och Stureplansgruppen i samarbete

Sedan hösten 2022 har LTC bemannat IT-funktionen på Stureplansgruppen. LTCs uppdrag var då i första hand att agera kravställare/beställare gentemot befintliga leverantörer, men också att initiera och driva förbättringsprojekt. Det uppdraget har med åren successivt breddats och ansvaret fördjupats. Tillsammans med centrala beställare på Stureplansgruppen sköter LTC idag den kort- och långsiktiga planeringen av IT-verksamheten.…

Läs mer

LTC och Setterwalls Advokatbyrå i samarbete

Sedan ett antal månader har LTC stärkt upp IT-funktionen på Setterwalls Advokatbyrå. LTCs uppdrag är dels att hjälpa till med IT-support för Stockholmskontorets cirka 140 medarbetare, men också att ge råd och leda förbättringsarbeten inom IT. Anna-Lena Jonsson, Ekonomichef på Setterwalls, kommenterar samarbetet så här: ”Vi har arbetat med LTC ett tag nu och det…

Läs mer

Rönneberga väljer LTC som IT-partner

Rönneberga, som är en havsnära konferensanläggning på Lidingö med stora konferensmöjligheter och hotellboende, har valt LTC som IT-partner. Huvuduppdraget för LTC på Rönneberga är att skapa en stabil och säker IT-infrastruktur som underlättar arbetet för personalen, men som också erbjuder bra digitala möjligheter för såväl konferens- som hotellgäster. Förutom att arbeta tillsammans med Rönneberga i…

Läs mer

Ehn & Land väljer LTC

I förra veckan fick vi ytterligare en bekräftelse på att vi är på väg till en ny nivå. Ehn & Land, som är en ledande leverantör av verktyg och maskiner till verkstadsindustrin, valde då att teckna avtal med oss på LTC. Avtalet omfattar bland annat att centrala system flyttas in i vår tjänsteproduktion. Vår huvuduppgift…

Läs mer